ĐẶC QUYỀN ĐỈNH CAO - ĐỊNH TẦM ĐẲNG CẤP

Marketing
Th 4 01/11/2023

Mở đầu tháng 11 là chương trình hết sức hấp dẫn dành cho Quý khách iu mua xe tại HEAD đây

- Dịch vụ rửa xe miễn phí tại HEAD tối đa 01 lần/tháng.

Thời hạn: trong vòng 05 năm kể từ ngày Khách hàng theo Mục 7 Thông báo này mua Xe khuyến mại.

Địa điểm áp dụng: Tại chính HEAD mà Khách hàng mua Xe khuyến mại.

- Bảo dưỡng Xe khuyến mại miễn phí thêm 02 năm (sau khi Xe khuyến mại hết thời hạn bảo hành của HVN), bao gồm sửa chữa lại miễn phí các khuyết tật của vật liệu hoặc/ và do sản xuất. Các chi tiết sau đây không thuộc phạm vi bảo dưỡng: Những phụ tùng thuộc danh mục phụ tùng hao mòn theo thời gian sử dụng (bảng các chi tiết hao mòn tự nhiên) và phụ phẩm, dầu mỡ; Những bộ phận được thay thế tại cửa hàng không phải HEAD.

Địa điểm áp dụng: Tại chính HEAD mà Khách hàng mua Xe khuyến mại.

- Ưu đãi giảm 15% khi mua phụ kiện, mũ bảo hiểm.

Thời hạn: sử dụng 01 lần duy nhất trong vòng 06 tháng kể từ ngày Khách hàng mua Xe khuyến mại, tối đa 1.200.000 VNĐ

Đến ngay HEAD Visacoop để hưởng những ưu đãi độc quyền này nha 😘

 

 
Thu gọn