Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://visacoop.vn/ bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng đăng ký tại các mục: đặt hàng, thanh toán, liên hệ của website. Đây là các thông tin mà Công ty TNHH thương mại dịch vụ VISACOOP cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Công ty TNHH thương mại dịch vụ VISACOOP liên hệ xác nhận đăng ký sử dụng dịch vụ trên website của Công ty.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

- Công ty TNHH thương mại dịch vụ VISACOOP sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

+ Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;

+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin khách hàng;

+ Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website https://visacoop.vn/

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 3. Thời gian lưu trữ thông tin:

-  Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website https://visacoop.vn/

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

- Nhân viên của Công ty TNHH thương mại dịch vụ VISACOOP.

- Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty TNHH thương mại dịch vụ VISACOOP cung cấp.

- Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH thương mại dịch vụ VISACOOP

Địa chỉ trụ sở chính : 478 - 480 - 482 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Mã số thuế: 0300565201

Website : https://visacoop.vn/

Email:  info@hondavisacoop.com

SĐT: 1800577736

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Thu gọn